Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Dat vinden we een goede zaak! Ons privacybeleid stemt dan ook volledig overeen met de nieuwe Europese privacywetgeving.

Destelheide & Hanenbos hechten veel waarde aan privacy en transparantie. Daarom willen we onze gasten en klanten informeren over ons privacybeleid.

In onze privacyverklaring lichten we toe hoe we omgaan met persoonsgegevens:

  • We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • De verwerking van persoongegevens is beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • We vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens
  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
  • We geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • We zijn op de hoogte van de rechten van personen omtrent hun persoonsgegevens en willen hen hierop wijzen

Lees zeker de volledige privacyverklaring na.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Twijfel niet om contact met ons op te nemen via 02 380 39 15 of info@adj.be.