VERNISSAGE Expo Desolation Nation

Onder de noemer Curating the Young nemen jongeren de rol van curator en organisator op zich.
Voor Destelheide selecteerde deze groep uitdagend werk van 17 jonge kunstenaars dat, hoewel heel divers,
met elkaar verbonden is door de hedendaagse thema’s van identiteit, (dis)connectie en nalatenschap.

 

Kom zelf verdwalen in 'Desolation Nation' op de vernissage op 3 juli vanaf 19.30u in Destelheide en ontmoet de kunstenaars en curatoren.

 

Deze expo is een samenwerking van Destelheide & Hanenbos en Curating the Young, een project van AmuseeVous.