Kunst en Cultuur

Dharts is de kunsteducatieve dienst van Destelheide. Ze biedt jou en je groep een artistieke en educatieve meerwaarde tijdens je verblijf. Dit door onder andere tentoonstellingen te programmeren, artiesten in huis uit te nodigen en artistieke vormingen te organiseren.

Ideaal decor

Maar ook met je eigen groep kan je gemakkelijk artistiek aan de slag in Destelheide. De architectuur en accommodatie lenen zich immers uitstekend tot creatieve activiteiten. Je kiest zelf of je je laat verleiden door het kunstzinnige aanbod of gebruik maakt van de informatie die DHarts ter beschikking stelt.

Dharts trekt aan, begeleidt, prikkelt en daagt uit.