Invading space

Een internationale graffititentoonstelling rond het thema "Energy"

Graffiti is een bekend verschijnsel, vooral in de steden.Op allerlei objecten vind je teksten en tekeningen: gebouwen,monumenten,...allemaal plaatsen waar dat officieel verboden is.Of het nu een tag (=handtekening) of een piece (=groten kunstzinnige tekening) is.

De "Energy show" is een tentoonstelling waar 30 graffiti artiesten uit heel de wereld aan hebben meegewerkt.

Aan deze expo namen ook 4 Vlaamse graffiti kunstenaars mee.

Lees hier een artikel over Invading Space in het DH-magazine.