Bestuur ADJ

De VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) beheert Destelheide en staat in voor de uitbating ervan. Dat gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Daarnaast valt ook de Hoge Rielen in Kasterlee onder haar beheer.

Missie

ADJ coördineert en beheert het aanbod van infrastructuur en diensten van de Vlaamse Gemeenschap voor jeugdgroepen met visie op de maatschappelijke evolutie en met als doel het bevorderen en realiseren van de eigen doelstellingen van de jeugdgroepen.

Raad van Bestuur

Free De Backer, voorzitter
Gerd Vertommen, ondervoorzitter
Dries Hostens, penningmeester
Waut Hespel, secretaris
Hanneleen Broeckx, bestuurder
Gerda Clerix, bestuurder
Jan De Troyer, bestuurder
Jan Van Branteghem, bestuurder

Algemene vergadering

Free De Backer
Gerd Vertommen
Dries Hostens
Gerda Clerix
Hanneleen Broeckx
Waut Hespel
Pieter Nuytinck
Jan Van Branteghem
Jan De Troyer
Amke Bailleul
Joke Quaghebeur
An Van Lancker

Bekijk de historiek

Contact

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Molenstraat 62
2460 Kasterlee